Renault Samsung SM3 LE 2014

Chỉnh sửa lúc: 25/12/2013
Mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu chuẩn
Đường trung tâm: 7.2,ℓ / km đường cao tốc: 5.6 ℓ./ km , lượng khí thải CO2 114g/km,
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất