Renault Samsung SM5 TCE 2014

Chỉnh sửa lúc: 06/03/2014
Mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu chuẩn đã được chính chính phủ Hàn quốc kiểm chứng
Đường hỗn hợp 15.0km / ℓ (trung tâm: 11.3km / ℓ, đường cao tốc: 15.7km / ℓ), lượng khí thải CO2 134g/km.
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất