[TÀI LIỆU KỸ THUẬT Ô TÔ] CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ LỐP XE Ô TÔ

Chuyên đề: Tin xe tổng hợp ,Học lái ô tô
Chỉnh sửa lúc: 05/07/2016

Một bộ tài liệu chi tiết và đầy đủ về cách đọc những thông số trên lốp xe ô tô.

Bộ tài liệu "Cách đọc thông số lốp xe ô tô" là một bộ tài liệu cơ bản về cách đọc các thông số ghi trên lốp xe ô tô - Một bộ tài liệu không thể thiếu cho bất kì KTV chẩn đoán ô tô chuyên nghiệp nào khi mới bắt đầu sửa chữa xe ô tô.

Link download :

Dropbox : https://www.dropbox.com/home?preview=CachDocThongSoLopXeOto.docx

Scribd : https://www.scribd.com/document/317488108/Cach-%C4%91%E1%BB%8Dc-thong-s%E1%BB%91-l%E1%BB%91p-xe-o-to

Mediafire : https://www.mediafire.com/?89pagjmimmjo970

Slideshare : http://www.slideshare.net/thienphong2/cch-c-thng-s-lp-xe-t

Issuu : http://issuu.com/thienphong/docs/cachdocthongsolopxeoto.docx?workerAddress=ec2-52-90-44-137.compute-1.amazonaws.com

BOX : https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_72911643165

4share : http://4share.vn/f/7044494745434542/CachDocThongSoLopXeOto.docx

Tài liệu có tham khảo từ một số nguồn trên Internet !


Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất