Đề xuất cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh

Chuyên đề: Tin xe trong nước
Chỉnh sửa lúc: 18/03/2023

Bộ Công an vừa đề xuất cấp và quản lý biển số xe máy, ôtô theo mã định danh của chủ xe. Lúc này, biển số xe sẽ được gọi là "biển số định danh".

Thông tin này đã được nêu trong dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành, đang lấy ý kiến trong hai tháng, từ 14/3. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Theo đề xuất mới này, chủ xe là người Việt Nam thì biển số sẽ được quản lý dựa trên mã định danh cá nhân. Trường hợp chủ xe là người nước ngoài thì biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài.

Với các tổ chức, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Khi xe bị hết niên hạn sử dụng, chuyển quyền sở hữu hoặc hư hỏng thì biển số định danh sẽ được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Chủ xe được phép giữ lại số biển số định danh của mình trong thời hạn 5 năm. Khi hết thời hạn này, nếu chủ xe không đăng ký thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi, đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Các trường hợp chủ xe chuyển nơi cư trú, trụ sở sang các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì sẽ được quyền giữ lại biển số đó.

Chủ xe là người Việt Nam thì biển số sẽ được quản lý dựa trên mã định danh cá nhân. Chủ xe là người Việt Nam thì biển số sẽ được quản lý dựa trên mã định danh cá nhân.

Cũng theo nội dung của dự thảo, các thủ tục đăng ký xe sẽ phải kê khai trên Cổng dịch vụ công. Khi việc kê khai hoàn tất thành công, chủ xe sẽ nhận được tin nhắn thông báo mã hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Ô tô sẽ được cấp 2 biển số, gồm một biển ngắn, cao khoảng 165cm, dài 330mm, và một biển dài cao khoảng 110,mm, dài 520mm. 

Một nội dung mới khác cũng đáng chú ý trong dự thảo này là cấm chuyển quyền sở hữu biển số ôtô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá. Nếu bán xe kèm theo biển số trúng đấu giá, trong hợp đồng chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung "chuyển xe kèm theo biển số trúng đấu giá".

Theo nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ôtô, tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá biển số ôtô của các tỉnh, thành trên cả nước. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng.

Người trúng đấu giá được đăng ký biển số với ôtô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ôtô bị mất, hư hỏng hoặc chuyển giao.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất