Hỗ trợ vay mua xe trả góp cho vay đến 90%nhu cầu vốn

Chuyên đề: Bảo hiểm ô tô
Chỉnh sửa lúc: 19/01/2016

Tên chương trình: Vay như ý – Không lo phí

 • Thời gian triển khai: Đến hết 30/06/2016 (hoặc đến khi hết hạn mức của chương trình)
 • Mục đích vay: Vay xây/sửa nhà, mua nhà/đất, vay mua xe ô tô, vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng có thế chấp.
 • Số tiền cho vay: 100 triệu đồng trở lên.

Phí trả trước hạn: miễn phí

thebank_abb_114593min_1452670047thebank_abb_114593min_1452670047

Vay như ý – không lo phí cùng gói tín dụng 5.000 tỷ của ABBank

Chương trình lãi suất cụ thể:

Kỳ hạn vay (X)Ưu đãi lãi suất cho vay (*)Thu hồi tiền lãi ưu đãi nếu trả nợ trước hạn 6 tháng ≤ X <12 tháng3 tháng đầu: 7,49%/nămTrong 6 tháng đầu12 tháng ≤ X < 24 tháng6 tháng đầu: 7,49%/nămTrong 12 tháng đầu24 tháng ≤ X < 60 tháng1 năm đầu: 7,99%/năm
1 năm tiếp theo: lãi suất tiết kiệm cá nhân VND lãi cuối kỳ 13 tháng + biên độ 3,5%Trong 24 tháng đầuX ≥ 60 tháng1 năm đầu: 7,99%/năm
2 năm tiếp theo: lãi suất tiết kiệm cá nhân VND lãi cuối kỳ 13 tháng + biên độ 3,5%Trong 36 tháng đầu

Chú ý:

 • Các khoản vay (LD) kỳ hạn 60 tháng trở lên có thể chọn tham gia ưu đãi theo quy định của kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 60 tháng.
 • Tất cả các khoản vay (LD) phải được mở mới trong thời gian triển khai chương trình.
 • Khách hàng không có khoản vay (Vay mua nhà/đất; xây/sửa nhà, Vay mua xe ô tô, Vay tiêu dùng có thế chấp, Vay sản xuất kinh doanh trả góp, Vay bổ sung vốn lưu động) trả nợ trước hạn từ 16 ngày trở lên trong thời gian triển khai chương trình.
 • Khách hàng trả nợ trước thời gian miễn phí trả nợ trước hạn trên sẽ thu hồi tiền lãi suất đã ưu đãi.

Theo đó, lãi suất ưu đãi giành cho:

Khách hàng cá nhân là:

 • Từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu.
 • Từ 7,99%/năm cố định trong 1 năm đầu kể từ khi giải ngân.

Đối với doanh nghiệp:

 • Từ 8,5%/năm có định trong 12 tháng đầu kể từ khi giải ngân.
 • Thời hạn vay linh hoạt đến 84 tháng, cam kết có kết quả vay vốn sau 8 giờ kể từ khi nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Liên hệ: A. Hải - 0901 475 986

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ BẢO HIỂM ÔTÔ

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Tôi cần tư vấn 0904781256

16:10:03 31/01/2016


Tôi cần tư vấn0904781256

15:54:53 31/01/2016


Loading...

Bài viết mới nhất