ES 350

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/xecutcit_es_350_9690.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Sedan
ES 250

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/lexus-es-5_2549.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.50L

5 Sedan
ES 350

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/lexus-es_2016_1600x1200_wallpaper_03_2358.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Sedan

Bài viết mới xe Lexus ES

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...