GX 460

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/gx460a00_(1)_7439.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 4.60L

7 SUV 7 chỗ

Bài viết mới xe Lexus GX

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...