LS 460L

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/xecutcit_ls_460l_1666.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 4.60L

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe Lexus LS

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...