LX 570

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/xecutcit_lx_570_1817.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 5.70L

7
LX 570

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/lexus-lx_570_2016_1600x1200_wallpaper_03_6966.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 5.70L

7 SUV 7 chỗ

Bài viết nổi bật xe Lexus LX

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...