Năng lượng tương lai của Audi - phần 1

Chuyên đề: Công nghệ thuật ngữ ô tô
Chỉnh sửa lúc: 25/01/2013

audi_tcng_du_an_e-gas_8_0.jpg

Xe ô tô trong tương lai sẽ được dùng năng lượng sạch

Audi đang phấn đấu cho vai trò lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô liên quan đến sử dụng nguyên vật liệu bền vững  - mục tiêu là biến khái niệm CO2 hoạt tính trung hòa trở thành hiện thực. Công ty đang tính toán trên diện rộng và đang có những đóng góp rất cụ thể cho sự phát triển của các vật liệu tái sinh, tái chế và các nguồn năng lượng mới. Bước đầu tiên chính là dự án e-gas, cơ sở của dự án hiện đang được xây dựng tại Werlte - Emsland và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013.

Bất cứ ai có kế hoạch cho tương lai bền vững đầu tiên cần phải thông qua một khái niệm mới và rộng hơn. Ví dụ, Audi không chỉ xem xét lượng khí CO2 thải ra khi lái xe. Thay vào đó là sự phân tích toàn bộ vòng đời của một chiếc xe - từ sự phát triển và sản xuất đến giai đoạn sử dụng của khách hàng và cuối cùng là tái chế.

audi_tcng_du_an_e-gas_nang_luong_gio_dat_lien_0.jpeg

Nguồn năng lượng từ gió trong đất liền...

audi_tcng_du_an_e-gas_nang_luong_gio_bien_0.jpg

...và ngoài khơi

Vấn đề trung tâm trong bản phân tích toàn diện này liên quan đến nguồn gốc của các loại năng lượng sử dụng cho xe. Ví dụ như trong trường hợp ô tô điện, tác động môi trường chỉ thực sự cải thiện nếu nguồn điện tiêu thụ được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo. Nếu đi theo ý này đến kết luận cuối cùng, ta sẽ thấy rõ rằng cốt lõi của vấn đề hướng đến các loại nhiên liệu mới.

Nhận thức này đã thúc đẩy Audi theo đuổi hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thương hiệu bốn chiếc vòng tròn nổi tiếng này sẽ tích cực tham gia các dự án với các bên thứ ba trong việc sản xuất điện bền vững. Thứ hai, Audi là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới tham gia trực tiếp vào sự phát triển và sản xuất các nhiên liệu tái tạo mà không dựa vào sinh khối. Audi đang hướng vào toàn bộ phạm vi công nghệ ô tô, và các loại nhiên liệu tương lai được gọi là Audi e-power, Audi e-hydro, Audi e-gas, Audi e-etanol và Audi e-diezen.

audi_tcng_du_an_e-gas_5.jpg

Audi A3 Sportback TCNG dự kiến ra mắt vào năm 2013

Bước đầu tiên là dự án Audi e-gas, trong đó công ty Ingolstadt sản xuất toàn bộ dây chuyền các nhiên liệu bền vững. Họ bắt đầu với nước, gió và khí carbon dioxit có nguồn gốc từ một nhà máy khí sinh học. Sản phẩm cuối cùng là điện sinh thái (Audi e-power), hydro (Audi e-hydro) và metan tổng hợp (Audi e-gas) có thể cung cấp năng lượng cho ô tô như sản phẩm Audi A3 Sportback TCNG mới sẽ ra mắt vào năm 2013.

Khi kết thúc giai đoạn giữa của kế hoạch, Audi cũng muốn tạo ra các tùy chọn thay thế nhiên liệu lỏng bằng các nhiên liệu tái tạo tiên tiến mà không còn dựa vào năng lượng cây trồng và không cạnh tranh trực tiếp với mảng sản xuất lương thực.

Hiện tại, thương hiệu này đang làm việc với một đối tác chuyên gia từ Mỹ để sản xuất etanol tổng hợp (Audi e-etanol) và động cơ diezen tổng hợp (Audi e-diezen).

audi_tcng_tram_sac_dien_cho_oto.jpg

Trạm sạc điện cho ô tô

Audi đang phấn đấu cho vai trò lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô liên quan đến sử dụng nguyên vật liệu cách bền vững  - mục tiêu của nó là biến khái niệm CO2 hoạt tính trung hòa trở thành hiện thực. Công ty đang tính toán trên diện rộng và đang có những đóng góp rất cụ thể cho sự phát triển của các vật liệu tái sinh, tái chế và các nguồn năng lượng mới. Bước đầu tiên chính là dự án e-gas của Audi , cơ sở của dự án hiện đang được xây dựng tại Werlte - Emsland và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013.

Bất cứ ai có kế hoạch cho tương lai bền vững đầu tiên cần phải thông qua một khái niệm mới và rộng hơn. Ví dụ, Audi không chỉ xem xét lượng khí CO2 thải ra khi lái xe. Thay vào đó là sự phân tích toàn bộ vòng đời của một chiếc xe - từ sự phát triển và sản xuất đến giai đoạn sử dụng của khách hàng và cuối cùng là tái chế.

audi_tcng_du_an_e-gas_tong_hop_e-gas_2.gif

Quy trình chế tạo e-gas

Vấn đề trung tâm trong bản phân tích toàn diện này liên quan đến nguồn gốc của các loại năng lượng sử dụng cho xe. Ví dụ như trong trường hợp ô tô điện, tác động môi trường chỉ thực sự cải thiện nếu nguồn điện tiêu thụ được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo. Nếu đi theo ý tưởng này đến kết luận cuối cùng, ta sẽ thấy rõ rằng cốt lõi của vấn đề hướng đến các loại nhiên liệu mới.

Nhận thức này đã thúc đẩy Audi theo đuổi hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thương hiệu bốn chiếc vòng tròn nổi tiếng này sẽ tích cực tham gia các dự án với các bên thứ ba trong việc sản xuất điện bền vững. Thứ hai, Audi là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới tham gia trực tiếp vào sự phát triển và sản xuất các nhiên liệu tái tạo mà không dựa vào sinh khối. Audi đang hướng vào toàn bộ phạm vi công nghệ ô tô, và các loại nhiên liệu tương lai được gọi là Audi e-power, Audi e-hydro, Audi e-gas, Audi e-etanol và Audi e-diezen.

Bước đầu tiên là dự án Audi e-gas, trong đó công ty Ingolstadt sản xuất toàn bộ dây chuyền các nhiên liệu bền vững. Họ bắt đầu với nước, gió và khí carbon dioxit có nguồn gốc từ một nhà máy khí sinh học. Sản phẩm cuối cùng là điện sinh thái (Audi e-power), hydro (Audi e-hydrogen) và metan tổng hợp (Audi e-gas) có thể cung cấp năng lượng cho ô tô như sản phẩm Audi A3 Sportback TCNG mới sẽ ra mắt vào năm 2013.

Khi kết thúc giai đoạn giữa của kế hoạch, Audi cũng muốn tạo ra các tùy chọn thay thế nhiên liệu lỏng bằng các nhiên liệu tái tạo tiên tiến mà không còn dựa vào năng lượng cây trồng và không cạnh tranh trực tiếp với mảng sản xuất lương thực.

Hiện tại, thương hiệu này đang làm việc với một đối tác chuyên gia từ Mỹ để sản xuất etanol tổng hợp (Audi e-etanol) và động cơ diezen tổng hợp (Audi e-diezen).

Theo Audi Media

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất