A3 1.8 TFSI

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/xecutcit_audi_a3_3173.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 1.80L

5 Sedan
A3 Sportback

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/audi-a3_sportback_g-tron_2014_1280x960_wallpaper_02_6533.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 1.40L

5 Hatchback

Bài viết nổi bật xe Audi A3

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...