Boxster S Manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_boxster_s_6017.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

2 Coupe
Boxster Manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_boxster_8102.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.70L

2 Coupe
Boxster PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_porsche-boxster_2013_800x600_wallpaper_04_6153.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.70L

2 Coupe
Boxster S PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_porsche-boxster_s_2013_800x600_wallpaper_06_6059.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.50L

2 Coupe
718 Boxster Manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/porsche-718_boxster_2017_1600x1200_wallpaper_03_3988.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.00L

2 Coupe
718 Boxster PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/porsche-718_boxster_2017_1600x1200_wallpaper_03_2349.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.00L

2 Coupe
718 Boxster S MT

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/porsche-718_boxster_2017_1600x1200_wallpaper_03_5031.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.50L

2 Coupe
718 Boxster S PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/porsche-718_boxster_2017_1600x1200_wallpaper_03_2795.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 2.50L

2 Coupe

Bài viết nổi bật xe Porsche Boxster

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...