Bảng giá lốp Hankook (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Chuyên đề: Phụ kiện & Đồ chơi ô tô
Chỉnh sửa lúc: 12/09/2023

Được thành lập năm 1941, Hankook Tire & Technology là công ty sản xuất lốp đầu tiên tại Hàn Quốc, góp phần phát triển vào quá trình công nghiệp hoá tại “xứ sở kim chi”. Cho tới nay, Hankook vẫn luôn không ngừng đổi mới công nghệ và trở thành một trong những thương hiệu lốp được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Cùng tham khảo bảng giá chính thức của Hankook tại đây!

LIÊN HỆ BÁO GIÁ - KHUYẾN MÃI

LỐP XE AN THẠNH - TÂN BÌNH

Mr.Minh Vương

TP. Hồ Chí Minh

1. Bảng giá lốp Hankook theo kích thước

KÍCH CỠ MÃ GAI XuẤT XỨ ĐƠN GIÁ
Giá lốp Hankook vành 12
Lốp Hankook 500R12 08PR Z30 HÀN QuỐC 1,440,000
Lốp Hankook 155R12 08PR RA08 HÀN QuỐC 1,240,000
Giá lốp Hankook vành 13
Lốp Hankook 175/70R13 H308 INDO 920,000
Lốp Hankook 145/70R13 04PR K715 HÀN QuỐC 870,000
Lốp Hankook 145R13C 08PR RA08 HÀN QuỐC 1,150,000
Lốp Hankook 155R13C 08PR RA08 HÀN QuỐC 1,350,000
Lốp Hankook 155/65R13 4PR K715 HÀN QuỐC 970,000
Lốp Hankook 155/70R13 4PR K715 HÀN QuỐC 960,000
Lốp Hankook 155/80R13 04PR K715 HÀN QuỐC 970,000
Lốp Hankook 165R13 08PR RA08 HÀN QuỐC 1,470,000
Lốp Hankook 165/65R13 4PR K715 HÀN QuỐC 990,000
Lốp Hankook 165/70R13 4PR K715 HÀN QuỐC 1,050,000
Lốp Hankook 175/60R13 4PR K406 HÀN QuỐC 1,200,000
Lốp Hankook 175R13 8PR RA08 HÀN QuỐC 1,520,000
Lốp Hankook 175/70R13 4PR K715 HÀN QuỐC 1,070,000
Lốp Hankook 175/70R13 4PR H308 INDO 990,000
Lốp Hankook 550R13 8PR DU01 HÀN QuỐC 1,500,000
Giá lốp Hankook vành 14
Lốp Hankook 165/60R14 H308 INDO 940,000
Lốp Hankook 175/65R14 H308 INDO 990,000
Lốp Hankook 175/70R14 K424 INDO 1,100,000
Lốp Hankook 185/60R14 K424 INDO 1,040,000
Lốp Hankook 185/65R14 H308 INDO 1,060,000
Lốp Hankook 185/70R14 H308 INDO 1,090,000
Lốp Hankook 155/65R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,090,000
Lốp Hankook 155/70R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,100,000
Lốp Hankook 165/60R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,090,000
Lốp Hankook 165/60R14 4PR K424 INDO 1,050,000
Lốp Hankook 165/60R14 4PR H308 INDO 850,000
Lốp Hankook 165/65R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,090,000
Lốp Hankook 165/65R14 4PR H308 IND0 1,000,000
Lốp Hankook 165/70R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,160,000
Lốp Hankook 175/60R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,180,000
Lốp Hankook 175/65R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,090,000
Lốp Hankook 175/65R14 4PR H308 INDO 1,030,000
Lốp Hankook 175/70R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,140,000
Lốp Hankook 175/70R14 K715 TRUNG QuỐC 960,000
Lốp Hankook 175/70R14 K715 INDO 1,180,000
Lốp Hankook 185/55R14 4PR H424 HÀN QuỐC 1,120,000
Lốp Hankook 185/60R14 4PR K424 HÀN QuỐC 1,280,000
Lốp Hankook 185/60R14 4PR K424 INDO 1,110,000
Lốp Hankook 185/65R14 4PR K424 HÀN QuỐC 1,280,000
Lốp Hankook 185/65R14 4PR K424 INDO 1,220,000
Lốp Hankook 185/70R14 4PR K424 INDO 1,140,000
Lốp Hankook 195/70R14 4PR K715 HÀN QuỐC 1,280,000
Lốp Hankook 215/70R14 8PR RA08 HÀN QuỐC 1,940,000
Lốp Hankook 185R14 8PR RA08 HÀN QuỐC 1,730,000
Lốp Hankook 195R14 8PR RA08 HÀN QuỐC 1,920,000
Giá lốp Hankook vành 15
Lốp Hankook 175/50R15 H308 INDO 1,010,000
Lốp Hankook 185/60R15 H308 INDO 1,140,000
Lốp Hankook 185/65R15 H308 INDO 1,140,000
Lốp Hankook 195/65R15 H308 INDO 1,220,000
Lốp Hankook 205/65R15 H308 INDO 1,260,000
Lốp Hankook 235/75R15 RH12 INDO 2,030,000
Lốp Hankook 145/65R15 4PR K715 HÀN QuỐC 1,190,000
Lốp Hankook 175/50R15 4PR K406 HÀN QuỐC 1,300,000
Lốp Hankook 175/55R15 4PR K105 HÀN QuỐC 1,180,000
Lốp Hankook 175/60R15 4PR K415 HÀN QuỐC 1,180,000
Lốp Hankook 175/65R154PR K415 HÀN QuỐC 1,180,000
Lốp Hankook 185/55R15 4PR K406 HÀN QuỐC 1,390,000
Lốp Hankook 185/60R15 4PR K424 HÀN QuỐC 1,390,000
Lốp Hankook 185/60R15 4PR K424 INDO 1,270,000
Lốp Hankook 185/65R15 4PR K715 HÀN QuỐC 1,390,000
Lốp Hankook 185/65R15 4PR K424, H308 INDO 1,290,000
Lốp Hankook 195 R15 8PR RA08 HÀN QuỐC 2,050,000
Lốp Hankook 195/55R15 K415 TRUNG QuỐC 1,200,000
Lốp Hankook 195/55R15 4PR K415 HÀN QuỐC 1,400,000
Lốp Hankook 195/60R15 4PR K424 HÀN QuỐC 1,470,000
Lốp Hankook 195/60R15 H725 TRUNG QuỐC 1,200,000
Lốp Hankook 195/65R15 4PR K424 HÀN QuỐC 1,470,000
Lốp Hankook 195/65R15 4PR K424 INDO 1,270,000
Lốp Hankook 195/70R15C 6PR RA08 HÀN QuỐC 1,990,000
Lốp Hankook 195/70R15C 8PR RA08 HÀN QuỐC 2,260,000
Lốp Hankook 205/65R15 4PR H308 INDO 1,440,000
Lốp Hankook 205/70R15 8PR RA08 HÀN QuỐC 2,050,000
Lốp Hankook 215/70R15 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,100,000
Lốp Hankook 225/70R15 4PR RA25 HÀN QuỐC 1,950,000
Lốp Hankook 225/70R15 8PR RA08 HÀN QuỐC 2,260,000
Lốp Hankook 235/75R15 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,340,000
Lốp Hankook 255/70R15 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,580,000
Lốp Hankook 265/70R15 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,750,000
Lốp Hankook 275/60R15 4PR RA07 HÀN QuỐC 2,530,000

Xem thêm:

Bảng giá lốp Evoluxx (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bảng giá lốp CST (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Giá lốp Hankook vành 16

Lốp Hankook 185/55R16 H457 INDO 1,260,000
Lốp Hankook 205/55R16 H452 INDO 1,550,000
Lốp Hankook 215/70R16 RH12 INDO 1,970,000
Lốp Hankook 225/55R16 H457 INDO 1,680,000
Lốp Hankook 225/70R16 RH12 INDO 2,140,000
Lốp Hankook 235/70R16 RH12 INDO 2,260,000
Lốp Hankook 235/75R16 RH12 INDO 2,360,000
Lốp Hankook 245/70R16 RH12 INDO 2,420,000
Lốp Hankook 185/75R16 8PR RA08 HÀN QuỐC 1,730,000
Lốp Hankook 195/50R16 4PR K415 HÀN QuỐC 1,570,000
Lốp Hankook 195/75R16 8PR RA08 HÀN QuỐC 2,630,000
Lốp Hankook 205R16 8PR RH03 HÀN QuỐC 2,480,000
Lốp Hankook 205/55R16 4PR K415 HÀN QuỐC 1,670,000
Lốp Hankook 205/60R16 4PR K415 HÀN QuỐC 1,620,000
Lốp Hankook 205/75R16 8PR RA08 TRUNG QuỐC 2,220,000
Lốp Hankook 205/75R16 10PR RA08 HÀN QuỐC 2,900,000
Lốp Hankook 215/55R16 4PR K114 HÀN QuỐC 1,830,000
Lốp Hankook 215/60R16 K415,K424 HÀN QuỐC 1,840,000
Lốp Hankook 215/65R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,240,000
Lốp Hankook 215/70R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,240,000
Lốp Hankook 215/70R16 6PR RA08 TRUNG QuỐC 2,470,000
Lốp Hankook 215/75R16 10PR RA08 HÀN QuỐC 2,670,000
Lốp Hankook 225/60R16 4PR K424 HÀN QuỐC 2,020,000
Lốp Hankook 225/70R16 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,420,000
Lốp Hankook 225/70R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,480,000
Lốp Hankook 225/75R16 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,380,000
Lốp Hankook 225/75R16 10PR RA08 HÀN QuỐC 3,250,000
Lốp Hankook 235/60R16 RA25, K114 HÀN QuỐC 2,260,000
Lốp Hankook 235/70R16 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,480,000
Lốp Hankook 235/75R16 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,580,000
Lốp Hankook 245/70R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,820,000
Lốp Hankook 245/75R16 4PR RF10 HÀN QuỐC 3,130,000
Lốp Hankook 255/65R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,690,000
Lốp Hankook 255/70R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 3,010,000
Lốp Hankook 265/70R16 4PR RA25 HÀN QuỐC 3,010,000
Lốp Hankook 275/70R16 4PR RA23 HÀN QuỐC 3,130,000
Lốp Hankook 6.50R16 10PR AH11 (Bộ) HÀN QuỐC 3,080,000
Lốp Hankook 7.00R16 12PR AH11S (Bộ) HÀN QuỐC 3,454,000
Lốp Hankook 7.50R16 12PR AH11 (Bộ) HÀN QuỐC 4,136,000
Lốp Hankook 8.25R16 18PR AH11 (Bộ) HÀN QuỐC 5,588,000
Giá lốp Hankook vành 17
Lốp Hankook 205/45R17 H452 INDO 1,860,000
Lốp Hankook 205/50R17 H452 INDO 1,860,000
Lốp Hankook 215/45R17 H452 INDO 1,860,000
Lốp Hankook 215/50R17 H452 INDO 1,860,000
Lốp Hankook 215/50R17 H457 INDO 1,770,000
Lốp Hankook 215/55R17 H452 INDO 1,930,000
Lốp Hankook 225/45R17 H452 INDO 1,880,000
Lốp Hankook 225/50R17 H452 INDO 1,880,000
Lốp Hankook 245/65R17 RH12 INDO 2,520,000
Lốp Hankook 255/65R17 RH12 INDO 2,620,000
Lốp Hankook 205/45R17 4PR K107 HÀN QuỐC 3,010,000
Lốp Hankook 205/50R17 4PR K107 HÀN QuỐC 3,010,000
Lốp Hankook 215/35R17 4PR H105 HÀN QuỐC 2,110,000
Lốp Hankook 215/45R17 4PR K114 HÀN QuỐC 2,210,000
Lốp Hankook 215/50R17 4PR K114 HÀN QuỐC 2,140,000
Lốp Hankook 215/55R17 4PR K114 HÀN QuỐC 2,180,000
Lốp Hankook 215/60R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,440,000
Lốp Hankook 225/45R17 4PR K415 HÀN QuỐC 2,120,000
Lốp Hankook 225/50R17 4PR K114 HÀN QuỐC 2,030,000
Lốp Hankook 225/55R17 4PR K114,K415 HÀN QuỐC 2,240,000
Lốp Hankook 225/60R17 RA23,H426 HÀN QuỐC 2,430,000
Lốp Hankook 225/65R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,510,000
Lốp Hankook 235/45R17 4PR K114 HÀN QuỐC 2,690,000
Lốp Hankook 235/55R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,480,000
Lốp Hankook 235/60R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,600,000
Lốp Hankook 235/65R17 4PR RA25 HÀN QuỐC 2,560,000
Lốp Hankook 245/65R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 2,800,000
Lốp Hankook 265/65R17 4PR RA23 HÀN QuỐC 3,240,000
Lốp Hankook 275/55R17 4PR RH07 HÀN QuỐC 3,370,000
Lốp Hankook 275/65R17 4PR RA25 HÀN QuỐC 3,550,000
Lốp Hankook 285/65R17 4PR RA25 HÀN QuỐC 3,750,000
Giá lốp Hankook vành 17.5
Lốp Hankook 8.50R17.5 12PR DH05 NGANG
HÀN QuỐC 5,115,000
Lốp Hankook 9.50R17.5 16PR AH11 HÀN QuỐC 5,885,000
Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR AH11 DỌC HÀN QuỐC 4,675,000
Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR DH05 NGANG
HÀN QuỐC 5,170,000
Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR AH11 HÀN QuỐC 4,950,000
Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR DH05 HÀN QuỐC 5,170,000
Lốp Hankook 225/75R17.5 12PR AH11 HÀN QuỐC 5,500,000
Lốp Hankook 235/75R17.5 14PR AH11 HÀN QuỐC 5,720,000
Lốp Hankook 235/75R17.5 16PR TH10 HÀN QuỐC 5,830,000
Giá lốp Hankook vành 18
Lốp Hankook 215/40R18 4PR K110 HÀN QuỐC 2,740,000
Lốp Hankook 215/45R18 4PR K110 HÀN QuỐC 2,740,000
Lốp Hankook 225/40R18 4PR K114 HÀN QuỐC 2,740,000
Lốp Hankook 225/45R18 4PR K114 HÀN QuỐC 2,530,000
Lốp Hankook 225/50R18 4PR K110 HÀN QuỐC 2,530,000
Lốp Hankook 225/55R18 4PR H426 HÀN QuỐC 2,460,000
Lốp Hankook 225/60R18 4PR H418 HÀN QuỐC 2,480,000
Lốp Hankook 235/45R18 4PR H426 HÀN QuỐC 2,960,000
Lốp Hankook 235/50R18 4PR K415,H426 HÀN QuỐC 2,630,000
Lốp Hankook 235/55R18 4PR K415,H426 HÀN QuỐC 2,530,000
Lốp Hankook 235/60R18 H426 HÀN QuỐC 2,400,000
Lốp Hankook 245/40R18 4PR K110 HÀN QuỐC 3,440,000
Lốp Hankook 245/45R18 4PR K114 HÀN QuỐC 3,440,000
Lốp Hankook 245/50R18 4PR K415,H426 HÀN QuỐC 2,800,000
Lốp Hankook 245/60R18 4PR RA23 HÀN QuỐC 3,060,000
Lốp Hankook 255/40R18 4PR K110 HÀN QuỐC 3,790,000
Lốp Hankook 255/45R18 4PR K110 HÀN QuỐC 3,900,000
Lốp Hankook 255/55R18 4PR RA23 HÀN QuỐC 3,390,000
Lốp Hankook 255/60R18 4PR K406 HÀN QuỐC 3,030,000
Lốp Hankook 265/35R18 4PR H405 HÀN QuỐC 3,790,000
Lốp Hankook 265/60R18 4PR RH07 HÀN QuỐC 3,960,000
Giá lốp Hankook vành 19
Lốp Hankook 225/40R19 4PR K110 HÀN QuỐC 3,480,000
Lốp Hankook 235/50R19 4PR K415 HÀN QuỐC 3,480,000
Lốp Hankook 235/55R19 4PR RH07 HÀN QuỐC 3,790,000
Lốp Hankook 245/40R19 4PR K107 HÀN QuỐC 4,190,000
Lốp Hankook 245/45R19 4PR H426 HÀN QuỐC 3,550,000
Lốp Hankook 245/55R19 4PR RH07 HÀN QuỐC 3,860,000
Lốp Hankook 255/40R19 4PR K110 HÀN QuỐC 4,320,000
Lốp Hankook 255/50R19 4PR RH07 HÀN QuỐC 3,950,000
Lốp Hankook 275/40R19 4PR H426 HÀN QuỐC 4,840,000
Lốp Hankook 275/45R19 4PR K107 HÀN QuỐC 4,840,000
Lốp Hankook 275/55R19 4PR RH07 HÀN QuỐC 4,220,000
Giá lốp Hankook vành 19.5
Lốp Hankook 225/70R19.5 12PR AH11 HÀN QuỐC 5,720,000
Lốp Hankook 245/70R19.5 16PR AH11 HÀN QuỐC 6,380,000
Lốp Hankook 265/70R19.5 18PR TH10 HÀN QuỐC 7,535,000
Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR AH11 HÀN QuỐC 8,085,000
Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR DH05 HÀN QuỐC 8,580,000
Giá lốp Hankook vành 20
Lốp Hankook 245/50R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 4,390,000
Lốp Hankook 255/45R20 4PR H426 HÀN QuỐC 4,610,000
Lốp Hankook 275/40R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 5,050,000
Lốp Hankook 275/45R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 4,940,000
Lốp Hankook 275/55R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 4,940,000
Lốp Hankook 285/50R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 5,150,000
Lốp Hankook 295/45R20 4PR RH07 HÀN QuỐC 5,150,000
Lốp Hankook 315/35R20 4PR K107 HÀN QuỐC 7,060,000
Lốp Hankook 9.00R20 14PR AH11 (Bộ) HÀN QuỐC 7,535,000
Lốp Hankook 10.00R20 16PR AL02 (Bộ) HÀN QuỐC 7,810,000
Lốp Hankook 10.00R20 16PR AH15 (Bộ) HÀN QuỐC 9,317,000
Lốp Hankook 11.00R20 16PR AL02 DỌC (Bộ)
HÀN QuỐC 9,845,000
Lốp Hankook 11.00R20 16PR DM03 NGANG (Bộ)
HÀN QuỐC 11,220,000
Lốp Hankook 365/80R20 20PR TH02 HÀN QuỐC 13,475,000
Giá lốp Hankook vành 22.5
Lốp Hankook 275/80R22.5 16PR AL02 HÀN QuỐC 8,085,000
Lốp Hankook 295/75R22.5 16PR AL07 HÀN QuỐC 7,755,000
Lốp Hankook 315/80R22.5 18PR AH11 HÀN QuỐC 10,340,000
Lốp Hankook 385/65R22.5 18PR TH10 HÀN QuỐC 11,000,000
Lốp Hankook 425/65R22.5 20PR TH10 HÀN QuỐC 14,025,000
Lốp Hankook 10.00R22.5 14PR AH11 HÀN QuỐC 6,930,000
Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AL07 HÀN QuỐC 7,755,000
Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AH15 HÀN QuỐC 8,195,000
Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR DM03 TẢI HÀN QuỐC 9,900,000
Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AH15 XE KHÁCH
HÀN QuỐC 9,020,000
Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AL02 XE KHÁCH
HÀN QuỐC 8,800,000
Lốp Hankook 13.00R22.5 18PR AH11 HÀN QuỐC 10,340,000
Giá lốp Hankook vành 21
Lốp Hankook 295/35R21 4PR K107A HÀN QuỐC 7,060,000
Giá lốp Hankook vành 24
Lốp Hankook 12.00R24 18PR DM04 (Bộ) HÀN QuỐC 13,695,000

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.

Xem thêm:

Bảng giá lốp Maxxis (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bảng giá lốp Kenda (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

2. Các dòng sản phẩm lốp ô tô Hankook

2.1. Lốp Hankook iON

Là thương hiệu lốp xe đầu tiên trên thế giới có dòng sản phẩm hoàn chỉnh dành riêng cho xe điện. iON mang đến giải pháp hoàn hảo cho xe điện, giúp lái xe tối đa hiệu suất lái.

iON là thương hiệu lốp đầu tiên trên thế giới dành cho xe điện iON là thương hiệu lốp đầu tiên trên thế giới dành cho xe điện

2.2. Lốp Hankook Ventus

Là thương hiệu lốp xe cao cấp của Hankook, dẫn đầu thị trường toàn cầu với hiệu suất hoàn hảo, nhờ công nghệ tiên tiến của Hankook.

Ventus là thương hiệu lốp cao cấp của Hankook Ventus là thương hiệu lốp cao cấp của Hankook

2.3. Lốp Hankook Dynapro

Được sản xuất dành riêng cho xe SUV để đảm bảo khả năng vận hành tối ưu trên mọi địa hình, từ địa hình thành phố tới các địa hình gồ ghề đặc biệt.

Dynapro được sản xuất dành riêng cho xe SUV Dynapro được sản xuất dành riêng cho xe SUV

2.4. Lốp Hankook Kinergy

Với hiệu suất vượt trội và đa dạng tính năng, Kinergy mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho lái xe trên mọi cung đường.

Kinergy mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho lái xe Kinergy mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho lái xe

2.5. Lốp Hankook Winter i*cept & Winter i*pike

Đây là nhãn hiệu lốp xe mùa đông của Hankook, đảm bảo lái xe an toàn trên đường có tuyết và băng.

Winter i*cept & Winter i*pike là sản phẩm dành riêng cho mùa đông Winter i*cept & Winter i*pike là sản phẩm dành riêng cho mùa đông

2.6. Lốp Hankook Smart

Smart là thương hiệu lốp dành cho xe tải, giúp lái xe đảm bảo an toàn và đi xa hơn với công nghệ Smartec tiên tiến.

Lốp Hankook Smart sử dụng công nghệ Smartec tiên tiến Lốp Hankook Smart sử dụng công nghệ Smartec tiên tiến

3. Ưu điểm nổi bật của lốp ô tô Hankook

Với vị thế tiên phong trong dòng lốp tại thị trường Hàn Quốc và trên toàn thế giới, Hankook được khách hàng đánh giá cao bởi những ưu điểm vượt trội như:

Hiệu suất tối đa: Hiệu suất trung bình của lốp Hankook đạt từ 80.000 - 130.000 km, đối với lốp du lịch đạt 150.000 đến 220.000. Do đó, lái xe có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng cũng như sự bền bỉ của dòng lốp này.

Công nghệ độc quyền: Với công nghệ Kontrol độc quyền, lốp xe Hankook mang đến sự an toàn, thoải mái cho lái xe, cùng hiệu suất tối đa, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.

Thiết kế tối ưu: Hankook phát triển các dòng lốp xe siêu nhẹ, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhờ 3 công nghệ: thiết kế, vật liệu tiên tiến và dự đoán phong trào lốp.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Hankook mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Hankook. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.

Xem thêm:

Bảng giá lốp Kumho (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

 • Believe

  Bài viết: 2458

  Dấu hiệu cần thay lốp và hướng dẫn các bước tự thay lốp cho người mới

  09:01 AM 17/04/2024
  3631
  Lốp xe là bộ phận rất quan trọng, có vai trò nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của xe, dẫn hướng và kiểm soát tốc độ… Chính vì vậy, việc nhận diện các dấu hiệu cho thấy cần thay mới và các bước tự thay lốp là kỹ năng mà các bác tài mới nên tìm hiểu và thực hành để chăm sóc tốt hơn cho chiếc xe của mình.
 • Believe

  Bài viết: 2458

  “Bắt bệnh” cho ô tô qua 4 loại mùi cháy lạ

  09:00 AM 17/04/2024
  3142
  Khi ô tô xuất hiện 4 loại mùi cháy khét bất thường như trong bài viết dưới đây, các bác không nên chủ quan mà nên mang xe đi sửa ngay để phòng trừ nguy cơ hỏng hóc nặng hơn hoặc gây tai nạn.
 • Vu Quang Viet

  0907 741 14

  Bài viết: 23

  Các chi tiết nhỏ thường bị lãng quên trong việc bảo dưỡng xe ô tô

  09:04 AM 16/04/2024
  26082
  Có những chi tiết rất nhỏ bên trong xe, nhưng công năng và tính năng mà chúng đem lại vô cùng hữu ích. Việc bảo dưỡng cho chúng lại khá quan trọng, tuy nhiên rất ít chủ sở hữu xe chú ý đến chúng.
 • Sơn Vinh

  Bài viết: 176

  Bảo dưỡng xe ô tô mùa nắng nóng

  09:04 AM 16/04/2024
  6788
  Khí hậu Việt Nam đang bước vào mùa nắng nóng, và việc bảo dưỡng xe ô tô vào lúc này rất quan trọng, không chỉ với riêng chiếc xe của bạn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính những người ngồi trên xe. Dưới đây là những kinh nghiệm chăm sóc và bảo dưỡng giúp xe ô tô luôn hoạt động tốt dưới thời tiết này.
 • Sơn Vinh

  Bài viết: 176

  Hướng dẫn câu bình khi xe bị hết điện

  05:51 AM 15/04/2024
  139473
  Bình ắc quy trên xe hết điện là sự cố rất phổ biến trên xe ô tô, và việc câu bình để kích nổ là khái niệm ai cũng biết. Tuy nhiên, để câu bình xe đúng nguyên tắc và kỹ thuật không phải tài xế nào cũng nắm vững và xử lý đúng đắn.
 • Widowmaker

  Bài viết: 107

  7 mùi đặc trưng giúp nhận biết nhanh những hư hỏng trên ô tô

  05:51 AM 15/04/2024
  9560
  Sau một thời gian dài sử dụng ô tô, khi đã quen với mùi xe, bạn sẽ nhận ra ngay khi có mùi lạ xuất hiện trong quá trình vận hành. Những mùi lạ này không đơn thuần chỉ gây khó chịu mà còn đang ngầm báo động những hư hỏng, trục trặc bên trong xe.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Những lý do khiến đèn check engine bật sáng

  09:48 AM 13/04/2024
  77712
  Đèn check engine bật sáng khi khởi động và vận hành có nghĩa là xe của bạn đang gặp trục trặc ở hệ thống điều khiển. Bài này danhgiaXe sẽ giúp bạn tìm hiểu về nguyên nhân.
 • nbaocong

  Bài viết: 20

  Các bước kiểm tra và cách khắc phục khi hệ thống điều hòa khi gặp sự cố

  09:42 AM 13/04/2024
  39184
  Hệ thống điều hòa giúp lưu thông và giúp tối ưu nhiệt độ cho luồng không khí trong ...
 • Vu Quang Viet

  0907 741 14

  Bài viết: 23

  Kinh nghiệm chẩn đoán, bảo trì và bảo dưỡng hộp số tự động cho xe ô tô

  09:43 AM 13/04/2024
  41920
  Ngày nay, số lượng xe ô tô sử dụng hộp số tự động ngày càng nhiều, do vậy kiến thức về bảo trì và bảo dưỡng hộp số rất quan trọng, quyết định tuổi thọ của chiếc xe.
 • Widowmaker

  Bài viết: 107

  Những điều cần lưu ý khi chọn mua bơm lốp ô tô

  09:07 AM 12/04/2024
  11006
  4 chiếc lốp cao su đang cõng trên lưng tính mạng và sự an toàn của tất cả những người ngồi trên xe. Vì thế, việc giữ cho lốp luôn đủ hơi là rất quan trọng. Một chiếc máy bơm lốp cầm tay để sẵn ở cốp xe là vật dụng vô cùng cần thiết.