Bảng giá lốp Kenda (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Chuyên đề: Phụ kiện & Đồ chơi ô tô
Chỉnh sửa lúc: 13/10/2023

Kenda là thương hiệu sản xuất lốp hàng đầu tại Đài Loan được thành lập vào năm 1962. Với thiết kế mang lại hiệu suất và giá trị trong suốt hành trình lái xe, dù là đường trường, đường mòn hay đường đua, Kenda chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Cùng tham khảo bảng giá mới nhất 2023 của Kenda ngay tại đây!

LIÊN HỆ BÁO GIÁ - KHUYẾN MÃI

LỐP XE AN THẠNH - TÂN BÌNH

Mr.Minh Vương

TP. Hồ Chí Minh

1. Bảng giá lốp Kenda theo kích thước

THÔNG SỐ LỐP MÃ GAI GIÁ NIÊM YẾT
Giá lốp Kenda vành 13
175/70R13 KR217 740.193
165/80R13 KR217 755.040
165R13C KR100 1.143.450
175R13C KR100 1.379.400
Giá lốp Kenda vành 14
205/70R14 KR217 946.014
165/60R14 KR203 762.300
165/65R14 KR203 762.300
175/65R14 KR217 753.915
185/60R14 KR217 787.456
185/65R14 KR217 788.981
185/70R14 KR217 801.940
175R14C KR100 1.302.444
185R14C KR100 1.448.370
195/60R14 KR217 808.800
195/70R14 KR217 851.489
27*8.50R14 KR28 2.256.408
Giá lốp Kenda vành 15
205/70R15C KR100 1.494.108
215/60R15 KR217 937.629
185/60R15 KR217 816.423
235/75R15 KR217 1.346.984
195/55R15 KR205 1.173.942
185/65R15 KR217 823.284
175/50R15 KR203 838.530
195R15C KR100 1.600.830
205/60R15 KR217 894.940
265/70R15 KR15 2.105.400
175/65R15 KR217 785.169
195/60R15 KR217 867.497
205/65R15 KR217 897.989
235/70R15 KR15 1.960.200
205/70R15 KR217 943.727
195/65R15 KR217 876.645
225/70R15 KR217 1.069.543
195/65R15 KR205 1.138.876
205/75R15 KR15 1.742.400
215/70R15 KR217 1.004.711
185/60R15 KR600 1.408.440
235/75R15 KR628 1.803.384
30*9.50R15 KR29 2.096.325
33*12.50R15 KR29 2.889.117
33*12.50R15 KR28 2.729.034
31*10.50R15 KR28 2.161.883
32*11.50R15 KR29 2.599.443
235/75R15 KR28 1.893.553
33*12.50R15 KR628 2.677.052
215/75R15 KR28 1.516.977
225/75R15 KR28 1.898.127
235/75R15 KR29 2.088.702
30*9.50R15 KR28 2.164.932
31*10.50R15 KR29 2.385.999
Giá lốp Kenda vành 16
225/55R16 KR205 1.494.108
235/60R16 KR217 1.061.122
215/60R16 KR217 952.875
265/75R16 KR600 2.671.680
245/70R16 KR15 2.032.800
225/75R16 KR600 2.032.800
195/55R16 KR205 1.173.942
215/65R16 KR217 1.024.531
265/70R16 KR600 2.541.000
215/70R16 KR217 1.119.819
225/60R16 KR217 998.613
245/75R16 KR600 2.323.200
205/70R16 KR217 1.064.316
235/70R16 KR601 2.363.130
225/65R16 KR205 1.597.200
215/75R16C KR100 2.700.720
255/70R16 KR15 2.105.400
205/55R16 KR217 899.514
225/70R16 KR217 1.144.212
195/50R16 KR205 1.280.664
235/85R16 KR600 2.613.600
295/70R16 KR217 1.064.171
235/70R16 KR52 1.974.720
235/85R16 KR600 2.395.800
225/65R16 KR217 1.151.073
205/65R16 KR205 1.263.893
215/60R16 KR205 1.263.893
215/85R16 KR600 2.178.000
235/65R16C KR600 2.134.440
205/60R16 KR205 1.227.303
205/55R16 KR205 1.201.385
225/60R16 KR205 1.408.440
235/65R16 KR217 1.229.590
245/75R16 KR600 2.468.400
215/55R16 KR205 1.298.959
205/60R16 KR217 946.014
205/65R16 KR217 946.014
205/65R16C KR100 1.742.400
245/75R16 KR28 2.091.751
245/75R16 KR28 2.241.162
285/75R16 KR28 3.033.954
245/75R16 KR29 2.477.475
265/70R16 KR628 2.050.413
245/75R16 KR28 2.111.571
245/70R16 KR628 1.802.150
255/70R16 KR628 1.906.839
235/85R16 KR28 2.492.721
225/75R16 KR28 2.126.817
235/70R16 KR28 1.760.913
265/75R16 KR628 2.534.974
245/75R16 KR628 2.279.640
265/70R16 KR28 2.090.227
265/75R16 KR28 2.553.705
245/70R16 KR28 1.837.143
265/75R16 KR28 2.584.197
245/75R16 KR628 1.817.105
245/75R16 KR28 1.852.389
265/75R16 KR628 2.141.700
285/75R16 KR628 2.904.000
255/75R16 KR628 2.086.306
265/75R16 KR28 2.485.098
235/85R16 KR29 2.675.673
255/70R16 KR28 1.943.865
235/70R16 KR628 1.727.372
265/75R16 KR28 2.082.604
235/85R16 KR628 2.301.420
265/75R16 KR29 2.736.657
285/75R16 KR29 3.133.053
Giá lốp Kenda vành 17
225/55R17 KR205 1.494.108
235/50R17 KR205 1.524.600
225/65R17 KR52 1.685.772
235/45R17 KR400 1.902.236
205/50R17 KR205 1.308.107
235/45R17 KR205 1.481.040
245/50R17 KR400 2.402.189
255/70R17 KR600 2.541.000
265/65R17 KR601 3.415.104
215/45R17 KR205 1.379.763
285/70R17 KR601 3.430.350
35*12.50R17 KR601 4.177.404
225/60R17 KR217 1.245.598
225/65R17 KR217 1.245.598
235/60R17 KR52 1.815.000
235/80R17 KR601 3.079.692
235/60R17 KR217 1.314.968
245/70R17 KR600 2.323.200
265/65R17 KR600 2.323.200
215/50R17 KR400 1.857.259
245/75R17 KR601 3.110.184
225/50R17 KR205 1.440.747
225/50R17 KR400 1.944.240
245/65R17 KR52 2.061.840
265/70R17 KR600 2.613.600
235/80R17 KR600 2.439.360
37*12.50R17 KR601 4.646.400
245/70R17 KR600 2.395.800
33*10.50R17 KR601 3.567.564
225/45R17 KR400 1.776.969
215/50R17 KR205 1.423.976
225/45R17 KR205 1.423.976
245/70R17 KR52 2.178.000
215/55R17 KR217 1.142.688
225/50R17 KR217 1.292.099
245/40R17 KR400 2.043.858
215/45R17 KR400 1.709.689
235/50R17 KR400 2.283.799
33*12.50R17 KR601 4.024.944
225/55R17 KR217 1.214.344
235/65R17 KR52 1.960.200
215/60R17 KR217 1.188.426
215/65R17 KR217 1.188.426
35*10.50R17 KR601 4.040.190
215/55R17 KR400 1.989.588
245/75R17 KR600 2.468.400
265/70R17 KR600 2.468.400
215/50R17 KR217 1.286.000
225/70R17 KR217 1.069.507
235/55R17 KR217 1.355.369
215/55R17 KR205 1.437.698
265/70R17 KR601 3.338.874
245/45R17 KR400 2.010.590
245/75R17 KR28 2.271.654
245/70R17 KR628 2.398.704
285/70R17 KR628 2.370.463
235/80R17 KR628 2.370.463
245/65R17 KR628 1.945.680
255/65R17 KR28 2.126.817
315/70R17 KR28 3.255.021
285/70R17 KR628 2.918.520
265/70R17 KR28 2.161.883
265/70R17 KR628 2.120.704
265/70R17 KR29 2.599.516
285/70R17 KR28 2.965.347
265/70R17 KR28 2.599.443
245/75R17 KR628 2.439.360
265/70R17 KR628 2.556.972
235/75R17 KR628 1.936.968
245/70R17 KR28 1.898.127
255/75R17 KR628 2.227.368
235/65R17 KR28 1.959.111
35*12.50R17 KR29 3.087.315
235/75R17 KR28 1.974.357
265/70R17 KR29 2.751.976
255/75R17 KR29 2.386.072
265/75R17 KR29 2.386.072
255/70R17 KR628 2.102.496
265/70R17 KR28 2.751.903
255/75R17 KR28 2.385.999
265/70R17 KR28 2.684.821
315/70R17 KR628 3.193.021
235/80R17 KR28 2.416.491
285/70R17 KR28 2.416.491
265/65R17 KR628 1.989.240
245/70R17 KR628 1.861.972
Giá lốp Kenda vành 18
265/70R18 KR600 2.715.240
215/45R18 KR400 2.079.914
215/55R18 KR205 1.524.600
225/40R18 KR205 1.565.764
225/40R18 KR400 1.981.039
265/65R18 KR600 2.541.000
265/70R18 KR600 2.541.000
275/65R18 KR600 2.541.000
255/70R18 KR600 2.497.440
255/45R18 KR400 2.382.116
225/50R18 KR400 2.478.576
235/50R18 KR205 1.760.913
235/60R18 KR52 1.815.000
265/60R18 KR600 2.366.760
245/45R18 KR400 2.362.044
275/65R18 KR600 2.787.840
235/65R18 KR217 1.597.200
225/45R18 KR400 2.173.586
255/55R18 KR52 2.018.280
275/70R18 KR601 3.537.072
225/50R18 KR205 1.609.978
33*12.50R18 KR601 3.933.468
275/70R18 KR600 2.904.000
265/60R18 KR52 2.308.680
255/35R18 KR400 2.355.725
225/55R18 KR205 1.547.469
235/40R18 KR400 2.188.640
35*12.50R18 KR601 4.345.110
225/60R18 KR205 1.669.800
235/45R18 KR205 1.779.208
235/45R18 KR400 2.225.068
245/40R18 KR400 2.317.996
235/55R18 KR217 1.292.099
235/65R18 KR52 1.836.780
225/45R18 KR205 1.539.120
275/65R18 KR601 3.643.794
245/60R18 KR52 2.047.320
235/50R18 KR400 2.453.113
245/45R18 KR205 1.885.930
235/50R18 KR52 1.742.400
255/65R18 KR52 2.250.600
265/65R18 KR601 3.354.120
275/65R18 KR628 2.370.463
275/70R18 KR28 2.858.625
265/70R18 KR628 2.787.840
275/70R18 KR628 2.804.175
255/70R18 KR628 2.297.064
265/70R18 KR628 2.439.360
265/60R18 KR628 2.352.240
275/65R18 KR28 2.675.673
285/65R18 KR628 3.281.520
235/60R18 KR28 1.829.520
275/65R18 KR28 2.416.491
265/65R18 KR628 2.250.600
Giá lốp Kenda vành 19
245/45R19 KR400 2.556.449
225/40R19 KR400 2.292.905
235/55R19 KR52 2.032.800
255/60R19 KR52 2.148.960
245/55R19 KR52 2.018.280
255/35R19 KR400 2.673.539
235/45R19 KR205 1.862.916
235/35R19 KR400 2.811.072
225/55R19 KR52 1.713.360
225/45R19 KR400 2.317.996
235/40R19 KR205 1.761.276
245/40R19 KR400 2.401.260
255/40R19 KR400 2.757.731
235/50R19 KR52 1.742.400
255/50R19 KR52 2.250.600
Giá lốp Kenda vành 20
285/55R20 KR601 4.101.174
245/45R20 KR400 2.782.264
235/55R20 KR52 2.076.360
285/50R20 KR628 2.628.120
37*12.50R20 KR601 4.791.600
265/50R20 KR628 2.541.000
265/60R20 KR628 3.092.760
265/50R20 KR601 3.049.200
33*12.50R20 KR29 3.239.775
305/55R20 KR28 3.255.021
255/45R20 KR52 2.323.200
275/65R20 KR628 3.426.720
275/55R20 KR601 3.506.580
265/60R20 KR600 2.657.160
275/60R20 KR600 2.613.600
245/40R20 KR400 2.526.526
275/55R20 KR628 2.570.040
275/65R20 KR600 3.121.800
255/55R20 KR52 2.272.380
33*12.50R20 KR601 3.948.714
275/60R20 KR628 2.475.660
275/55R20 KR52 2.686.200
285/50R20 KR601 3.194.400
275/60R20 KR29 3.453.219
35*12.50R20 KR601 4.200.273
275/40R20 KR400 2.987.263
265/50R20 KR52 2.337.720
245/50R20 KR52 2.250.600
255/50R20 KR52 2.250.600

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.

Xem thêm:

Bảng giá lốp Hankook (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bảng giá lốp Kumho (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

2. Các dòng sản phẩm lốp ô tô Kenda

Lốp Kenda KR29 Klever M/T: Là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê địa hình hoặc chủ xe cần những chiếc lốp có độ bám đường cao. Các khối gai hình vỏ sò được đặt so le để cải thiện lực kéo trên các bề mặt, đồng thời, hợp chất lốp gai địa hình có công thức đặc biệt, làm tăng tuổi thọ của lốp, tiết kiệm chi phí cho chủ xe.

KR29 Klever M/T: là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê địa hình KR29 Klever M/T: là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê địa hình

Lốp Kenda KR601 Klever R/T: Được thiết kế để chinh phục các địa hình gồ ghề mà không làm mất cảm giác lái và sự thoải mái của lốp A/T.

KR601 Klever R/T:được thiết kế để chinh phục các địa hình gồ ghề KR601 Klever R/T:được thiết kế để chinh phục các địa hình gồ ghề

Lốp Kenda KR28 Klever A/T: Được thiết kế để mang đến chuyến đi êm ái, yên tĩnh mà không ảnh hưởng đến khả năng bám đường.

KR28 Klever A/T: mang đến chuyến đi êm ái, yên tĩnh KR28 Klever A/T: mang đến chuyến đi êm ái, yên tĩnh

Lốp Kenda KR628 Klever A/T2: Được phát triển để mang lại hiệu suất vượt trội dành cho người tiêu dùng, mang lại cảm giác êm ái mà không làm giảm độ bám đường. Với kiểu dáng mạnh mẽ cùng thiết kế gai lốp tối ưu, Klever A/T2 là giải pháp phù hợp cho xe SUV, xe tải nhẹ và xe 4x4 khi di chuyển trên đường, kể cả là đường tuyết.

KR628 Klever A/T2: Được phát triển để mang lại hiệu suất vượt trội KR628 Klever A/T2: Được phát triển để mang lại hiệu suất vượt trội

Lốp Kenda KR05 Klever A/P: Sở hữu kiểu gai lốp trên đường cao tốc vô cùng tuyệt vời cùng các khối gai lớn bên ngoài và rãnh vai mở ở góc cao, mang lại khả năng vào cua vô cùng ổn định, giúp bạn yên tâm khi lái xe.

Lốp Kenda KR600 Klever H/T2: Sử dụng cho xe tải, Kenda mang đến sự linh hoạt và tối ưu cho lái xe với hiệu suất vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, Kenda bảo hành 50.000 dặm cho kích thước LTR và 60.000 dặm cho kích thước P-metric.

KR600 Klever H/T2 được sử dụng cho xe tải KR600 Klever H/T2 được sử dụng cho xe tải

Lốp Kenda KR15 Klever H/P: Là lốp dành cho SUV, Klever H/P mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và khả năng xử lý tuyệt vời. Các chi tiết nhám xung quanh lốp xe mang lại độ bám và sự êm ái cho lái xe, tạo một chuyến đi an toàn, thoải mái và yên tĩnh trong mọi điều kiện.

KR15 Klever H/P là lốp dành cho SUV KR15 Klever H/P là lốp dành cho SUV

Lốp Kenda KR52 Klever S/T: Sử dụng thiết kế gai lốp không đối xứng và kỹ thuật tiên tiến, mang lại sự tự tin cho lái xe bất chấp điều kiện thời tiết.

Lốp Kenda KR17 Kenetica: Được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều lái xe, Kenetica KR17 mang đến độ tin cậy và an toàn cho khách hàng với mức giá vô cùng rẻ.

KR17 Kenetica đáp ứng mọi nhu cầu của lái xe KR17 Kenetica đáp ứng mọi nhu cầu của lái xe

Lốp Kenda KR217 Kenetica Touring A/S: Là loại lốp dành cho xe du lịch, KR217 đứng thứ 2 trong bộ “best seller” của Kenda. Kiểu gai lốp so le phù hợp với mọi mùa với độ bám đường và êm ái tuyệt vời.

Lốp Kenda KE30 Vezda Eco: Là loại lốp dành cho xe du lịch cao cấp sở hữu hiệu suất cao, Kenda Vezda Eco được sản xuất với gai lốp Silica giúp giảm lượng khí thải CO2 và lực cản lăn, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

KE30 Vezda Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu KE30 Vezda Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu

Lốp Kenda KR205 Vezda Grand Touring A/S: Dành cho xe du lịch và các hạng xe sang, Vezda Touring A/S kết hợp sự thoải mái và cảm giác lái như mong đợi trong một chiếc lốp với khả năng xử lý hoàn hảo các yêu cầu của khách hàng.

Lốp Kenda KR400 Vezda UHP A/S: Một chiếc lốp hoàn hảo dành cho xe thể thao, sedan và coupe muộn tận hưởng cảm giác lái hoàn hảo suốt bốn mùa.

KR400 Vezda UHP A/S là chiếc lốp hoàn hảo dành cho xe thể thao KR400 Vezda UHP A/S là chiếc lốp hoàn hảo dành cho xe thể thao

Lốp Kenda KR20A Summer UHP & MP: Đây là loại lốp mùa hè có hiệu suất cực cao. Với mô hình gai lốp đối xứng cùng khả năng thoát nước tuyệt vời, mang lại khả năng kiểm soát chính xác và độ bám đường hoàn hảo cho lái xe.

KR20A Summer UHP & MP là lốp dành cho mùa hè KR20A Summer UHP & MP là lốp dành cho mùa hè

3. Ưu điểm nổi bật của lốp ô tô Kenda

Không cần quảng cáo quá nhiều, Kenda đối với khách hàng Việt luôn có một vị trí ưu thế nhất định bởi những tiêu chí nổi bật như:

Chất lượng: Toàn bộ sản phẩm của Kenda đều được làm từ chất liệu cao su cao cấp, làm tăng khả năng chịu lực, chịu nhiệt, cũng như sự đàn hồi của lốp, tạo cảm giác thoải mái cho lái xe khi sử dụng.

Thiết kế: Với các thiết kế lốp xe so le hình ốc sên đặc biệt, Kenda tăng khả năng bám đường và chống mài mòn cực tốt, mang đến sự êm ái trên mọi hành trình.

Đa dạng sản phẩm: Kenda có nhiều dòng sản phẩm với mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Giá thành: Lốp ô tô Kenda có mức giá hợp lý so với tiêu dùng của người Việt, tuy nhiên, chất lượng lốp lại tốt hơn so với giá thành. Do đó, Kenda nhận được sự ưa chuộng từ nhiều xế Việt.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Kenda mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Kenda. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.

Xem thêm:

Bảng giá lốp Landspider (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

 • Thanh Trường

  0938 38 7345

  Bài viết: 88

  Lựa chọn bảo hiểm xe ôtô: 6 dịch vụ quan trọng cho bạn

  11:50 AM 09/06/2024
  15039
  Đối với những khách hàng lần đầu tiên sở hữu xe ôtô, việc mua bảo hiểm cho xe sẽ dựa vào sự ...
 • danhgiaXe

  Bài viết: 947

  Những lưu ý khi thay ắc quy ô tô

  10:16 AM 09/06/2024
  67450
  Ắc quy ô tô là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng trọng việc vận hành. Ắc quy ô tô cung cấp năng lượng cho thiết bị khởi động , hệ thống đánh lửa giúp khởi động động cơ và còn có vai trò cung cấp điện năng trong trường hợp phụ tái sử dụng dòng điện vượt quá dòng định mức của máy phát.
 • danhgiaXe News

  Bài viết: 231

  So sánh các phiên bản Hyundai Stargazer 2024 tại Việt Nam: giá, màu sắc, thông số kỹ thuật

  10:56 AM 09/06/2024
  20106
  Sau khoảng thời gian tập trung cho loạt sản phẩm SUV/CUV đô thị, Hyundai Thành Công vừa qua đã chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ hạng B đến khách hàng Việt Nam - Hyundai Stargazer. Đây là dòng xe Hàn Quốc đầu tiên gia nhập phân khúc MPV và sẽ phải đối đầu với nhiều cái tên đến từ Nhật Bản như Toyota Veloz và Avanza, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 và Ertiga.
 • xomnhala

  Bài viết: 2

  Những lưu ý khi không sử dụng ô tô lâu ngày

  10:11 AM 09/06/2024
  58242
  Xe hơi là phương tiện để ta di chuyển để đi làm, du lịch… Đối với đa số người dùng còn là tài sản lớn hay thành viên trong gia đình luôn được chăm sóc và bảo quản tốt để giữ giá trị và bền vững theo thời gian. Bài viết sẽ cho bạn biết cách bảo quản và bảo dưỡng xe tại nhà.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Những hư hỏng thường gặp ở hệ thống làm mát trên xe ô tô

  09:50 AM 09/06/2024
  66510
   Hệ thống làm mát giữ vai trò quan trọng đối với một chiếc ô tô. Nó giúp giải nhiệt động cơ và giữ cho động cơ làm việc ở nhiệt độ ổn định. Bài viết nêu những hư hỏng thường gặp ở hệ thống làm mát giúp bạn nhận biết và khắc phục kịp thời để việc sử dụng xe hiệu quả hơn.
 • Blue

  Bài viết: 542

  Cách kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh

  09:47 AM 09/06/2024
  17493
  Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phanh cần được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo sự an toàn cho người cầm lái và những người xung quanh.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Thay dầu hộp số tự động: những điều cần lưu ý

  09:43 AM 09/06/2024
  115100
  Đa số những xe ô tô đời mới hiện nay đều được trang bị hộp số tự động. Hộp số tự động của xe ô tô có kết cấu khá phức tạp so với hộp số sàn. Khi cần bảo dưỡng, thay dầu cho hộp số tự động, cần các kỹ thuật viên am hiểu về bộ phận này và có chuyên môn cao để tránh những hư hại cho hộp số.
 • Widowmaker

  Bài viết: 107

  Những hư hỏng thường gặp trên hệ thống điều hòa ô tô

  09:27 AM 09/06/2024
  26496
  Hệ thống điều hòa có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là ở những thị trường có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Những hư hỏng xảy ra với hệ thống này dù không gây hại đến quá trình vận hành xe nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ thoải mái của hành khách.
 • Quang Thien

  Bài viết: 48

  Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn ắc quy cho xe

  09:31 AM 09/06/2024
  31901
  Khác với xe máy, ô tô hiện đại không sử dụng cần đạp để khởi động động cơ, do vậy vai trò của một bộ ắc quy tốt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, DanhgiaXe sẽ mang đến cho độc giả những lưu ý cần thiết khi lựa chọn ắc quy cho chiếc xe của mình.
 • Nam Nguyen

  Bài viết: 302

  Cao thủ 'độ xe' mách nước kinh nghiệm chọn màn hình thông minh tốt nhất cho ôtô

  11:44 AM 09/06/2024
  6307
  Các chuyên gia mách nước nhiều kinh nghiệm so sánh phần cứng lẫn kiểm tra phần mềm, giúp giới mê xe tìm được chiếc màn hình ôtô “chân ái” tốt nhất.