Các loại bằng lái xe hiện hành

Chuyên đề: Tư vấn luật ô tô
Chỉnh sửa lúc: 20/07/2015

Các loại bằng lái xe hiện hành

Dưới đây là các loại bằng  hiện hành và các thông tin có liên quan


1. bằng  B1 | Trung tâm An Ninh

–  Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

+ Xe Ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả cả chỗ ngồi cho người lái xe

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg

+ Máy kéo kéo một rơ moóc vó trọng tải thiết kế dưới 3.500kg

– Đièu kiện: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuỏi trở lên ( Tính đến ngày sinh trên chứng minh nhân dân), đủ điều kiện sức khỏe.

– Thời gian đào tạo: 88,5 ngày / khóa đào tạo.

2. bằng lái xe ôtô B2 | Trung tâm An Ninh

– Cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

+ Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1

– Đièu kiện: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuỏi trở lên ( Tính đến ngày sinh trên chứng minh nhân dân), đủ điều kiện sức khỏe.

– Thời gian đào tạo: 92,5 ngày / khóa đào tạo.

3. bằng lái xe ô tô hạng C | Trung tâm An Ninh

– Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

+ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên.

+ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2

– Đièu kiện: là công dân Việt Nam từ đủ 21 tuỏi trở lên ( Tính đến ngày sinh trên chứng minh nhân dân), đủ điều kiện sức khỏe.

– Thời gian đào tạo: 140 ngày / khóa đào tạo.

4. bằng lái xe ô tô hạng A1 và A2 | Trung tâm An Ninh

– Đièu kiện: là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên ( Tính đến ngày sinh trên chứng minh nhân dân), đủ điều kiện sức khỏe.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Loading...

Bài viết mới nhất