GS 350

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/xecutcit_gs_350_7438.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Sedan
GS 350

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/lexus-gs_200t_2016_1600x1200_wallpaper_01_8317.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 3.50L

5 Sedan

Bài viết nổi bật xe Lexus GS

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...