NX 200t

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/lexus-nx_2015_1600x1200_wallpaper_25_219.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 2.00L

5 SUV 5 chỗ

Bài viết nổi bật xe Lexus NX

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...