Sẽ đồng loạt kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước

Chuyên đề: Tin xe trong nước
Chỉnh sửa lúc: 07/02/2023

Sắp tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập ba đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại 63 tỉnh thành, hoàn thành trước 15/4.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, đoàn số một do Thanh tra Bộ chủ trì, kiểm tra tại Hà Nội và 16 tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đoàn số hai của Vụ Vận tải, kiểm tra tại 16 tỉnh thành phía Bắc, miền Trung và miền Tây. Đoàn số ba của Cục Đường bộ Việt Nam, kiểm tra tại 31 tỉnh thành còn lại.

Theo lãnh đạo của Bộ, việc thanh, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng chương trình đào tạo, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, giáo viên của các trung tâm đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hiện đã được hoàn thiện theo hướng hội nhập quốc tế. Các trung tâm đã áp dụng công nghệ trong quản lý, giám sát thời gian học lý thuyết và thực hành trên đường của học viên. Tuy nhiên, cần xác định đào tạo, sát hạch lái xe là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có cạnh tranh. "Các cơ quan quản lý cần nghiên cứu theo hướng công khai tỷ lệ đủ điều kiện sát hạch và tỷ lệ thi đạt của từng trung tâm. Việc này giúp người học nhận diện được chất lượng của từng cơ sở để lựa chọn.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất