911 Carrera Manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_carrera_8902.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

2 Coupe
911 Carrera S Manual

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_carrera_4s_6809.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.80L

2 Coupe
911 Turbo S 997

/files/qsvpro.jpg

Number of gears:  

Engine: 3.80L

2 Coupe
911 Carrera PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_porsche-911_carrera_2013_800x600_wallpaper_01_680.jpg

Number of gears: 6.00 cấp

Engine: 3.50L

2 Coupe
911 Carrera S PDK

https://static.danhgiaxe.com/data/xe/_porsche-911_carrera_s_2013_800x600_wallpaper_01_2239.jpg

Number of gears: 7.00 cấp

Engine: 3.80L

2 Coupe

Bài viết nổi bật xe Porsche 911

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...