Toyota Innova 2014

Chỉnh sửa lúc: 20/11/2016

Là xe MPV nhưng nếu chỉ đi với 4 người thì xe này như xe sedan vậy. Tất cả các xe đều có ưu, nhược điểm. Quan trọng nhất là ta tìm ra những tiêu chí nào với mong muốn của mình, nghĩa là phù hợp nhất mà thôi. INN được sinh ra với tất cả các ưu khuyết điểm có chủ định chứ không phải do hạn chế về khả năng của nhà sản xuất. Đó là sự hoàn hảo, với quan niệm không có gì là tuyệt vời nhất. INN kém chỗ này vì hơn chỗ kia. INN hơn mọi cái bởi vì những cái kia INN không cần. INN không đáp ứng được số ít bởi vì INN dành cho số đông. Nếu cứ tính hết mọi thứ ưu, khuyết để so sánh thì INN vẫn hơn tất cả. INN là mẫu để các xe khác tính toán thêm bớt để cạnh tranh thị hiếu khách hàng.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất