Bảng giá lốp Leao (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Chuyên đề: Phụ kiện & Đồ chơi ô tô
Chỉnh sửa lúc: 11/10/2023

Định vị là thương hiệu lốp rẻ nhưng có chất lượng cao với độ tin cậy lên tới 100%, LEAO là loại lốp có tính kinh tế và đáp ứng gần như hoàn hảo mọi yêu cầu của tất cả lái xe trên mọi bề mặt và mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Cùng tham khảo bảng giá mới nhất 2023 ngay tại đây!

LIÊN HỆ BÁO GIÁ - KHUYẾN MÃI

LỐP XE AN THẠNH - TÂN BÌNH

Mr.Minh Vương

TP. Hồ Chí Minh

1. Bảng giá lốp Leao theo kích thước

THÔNG SỐ LỐP MÃ GAI GIÁ NIÊM YẾT
155/70R12 Liên hệ để được giá tốt
165/70R13 Liên hệ để được giá tốt
175/70R13 Liên hệ để được giá tốt
175/70R13 Liên hệ để được giá tốt
185/70R13 Liên hệ để được giá tốt
165/60R14 Liên hệ để được giá tốt
165/65R14 Liên hệ để được giá tốt
175/65R14 Liên hệ để được giá tốt
175/65R14 Liên hệ để được giá tốt
175/65R14 Liên hệ để được giá tốt
175/70R14 Liên hệ để được giá tốt
185/60R14 Liên hệ để được giá tốt
185/60R14 Liên hệ để được giá tốt
185/60R14 Liên hệ để được giá tốt
185/60R14 Liên hệ để được giá tốt
185/65R14 Liên hệ để được giá tốt
185/65R14 Liên hệ để được giá tốt
185/65R14 Liên hệ để được giá tốt
185/70R14 Liên hệ để được giá tốt
185/70R14 Liên hệ để được giá tốt
185/70R14 Liên hệ để được giá tốt
185R14C Liên hệ để được giá tốt
195/70R14 Liên hệ để được giá tốt
195/70R14 Liên hệ để được giá tốt
195/70R14 Liên hệ để được giá tốt
195R14 Liên hệ để được giá tốt
195R14 Liên hệ để được giá tốt
175/50R15 Liên hệ để được giá tốt
185/60R15 Liên hệ để được giá tốt
185/60R15 Liên hệ để được giá tốt
185/60R15 Liên hệ để được giá tốt
185/65R15 Liên hệ để được giá tốt
185/65R15 Liên hệ để được giá tốt
185/65R15 Liên hệ để được giá tốt
195/50R15 Liên hệ để được giá tốt
195/55R15 Liên hệ để được giá tốt
195/55R15 Liên hệ để được giá tốt
195/55R15 Liên hệ để được giá tốt
195/60R15 Liên hệ để được giá tốt
195/60R15 Liên hệ để được giá tốt
195/65R15 Liên hệ để được giá tốt
195/65R15 Liên hệ để được giá tốt
195/65R15 Liên hệ để được giá tốt
195R15C Liên hệ để được giá tốt
205/60R15 Liên hệ để được giá tốt
205/65R15 Liên hệ để được giá tốt
205/65R15 Liên hệ để được giá tốt
205/65R15 Liên hệ để được giá tốt
205/70R15 Liên hệ để được giá tốt
205/70R15 Liên hệ để được giá tốt
205/70R15C Liên hệ để được giá tốt
215/65R15 Liên hệ để được giá tốt
215/70R15 Liên hệ để được giá tốt
215/70R15C Liên hệ để được giá tốt
225/70R15 Liên hệ để được giá tốt
225/70R15 Liên hệ để được giá tốt
225/70R15C Liên hệ để được giá tốt
235/75R15 Liên hệ để được giá tốt
235/75R15 Liên hệ để được giá tốt
255/70R15 Liên hệ để được giá tốt
255/70R15 Liên hệ để được giá tốt
265/70R15 Liên hệ để được giá tốt
265/70R15 Liên hệ để được giá tốt
265/70R15 Liên hệ để được giá tốt
31x10.50R1 Liên hệ để được giá tốt
195/55R16 Liên hệ để được giá tốt
205/45R16 Liên hệ để được giá tốt
205/50R16 Liên hệ để được giá tốt
205/55R16 Liên hệ để được giá tốt
205/55R16 Liên hệ để được giá tốt
205/55R16 Liên hệ để được giá tốt
205/60R16 Liên hệ để được giá tốt
205/60R16 Liên hệ để được giá tốt
205/60R16 Liên hệ để được giá tốt
205/65R16 Liên hệ để được giá tốt
205/65R16 Liên hệ để được giá tốt
205R16 Liên hệ để được giá tốt
215/55R16 Liên hệ để được giá tốt
215/60R16 Liên hệ để được giá tốt
215/60R16 Liên hệ để được giá tốt
215/60R16 Liên hệ để được giá tốt
215/65R16 Liên hệ để được giá tốt
215/65R16 Liên hệ để được giá tốt
215/65R16 Liên hệ để được giá tốt
215/70R16 Liên hệ để được giá tốt
215/70R16 Liên hệ để được giá tốt
215/70R16 Liên hệ để được giá tốt
225/55R16 Liên hệ để được giá tốt
225/55R16 Liên hệ để được giá tốt
225/60R16 Liên hệ để được giá tốt
225/60R16 Liên hệ để được giá tốt
225/70R16 Liên hệ để được giá tốt
225/70R16 Liên hệ để được giá tốt
225/70R16 Liên hệ để được giá tốt
225/75R16 Liên hệ để được giá tốt
235/60R16 Liên hệ để được giá tốt
235/60R16 Liên hệ để được giá tốt
235/70R16 Liên hệ để được giá tốt
235/70R16 Liên hệ để được giá tốt
235/70R16 Liên hệ để được giá tốt
245/70R16 Liên hệ để được giá tốt
245/70R16 Liên hệ để được giá tốt
245/70R16 Liên hệ để được giá tốt
245/70R16 Liên hệ để được giá tốt
245/75R16 Liên hệ để được giá tốt
255/70R16 Liên hệ để được giá tốt
255/70R16 Liên hệ để được giá tốt
255/70R16 Liên hệ để được giá tốt
265/70R16 Liên hệ để được giá tốt
265/70R16 Liên hệ để được giá tốt
265/70R16 Liên hệ để được giá tốt
275/70R16 Liên hệ để được giá tốt
225/75R16 Liên hệ để được giá tốt
235/85R16 Liên hệ để được giá tốt
245/75R16 Liên hệ để được giá tốt
265/70R16 Liên hệ để được giá tốt
265/75R16 Liên hệ để được giá tốt
265/75R16 Liên hệ để được giá tốt
285/75R16 Liên hệ để được giá tốt
205/45R17 Liên hệ để được giá tốt
205/50R17 Liên hệ để được giá tốt
215/45R17 Liên hệ để được giá tốt
215/45R17 Liên hệ để được giá tốt
215/50R17 Liên hệ để được giá tốt
215/55R17 Liên hệ để được giá tốt
215/55R17 Liên hệ để được giá tốt
215/60R17 Liên hệ để được giá tốt
215/60R17 Liên hệ để được giá tốt
225/45R17 Liên hệ để được giá tốt
225/50R17 Liên hệ để được giá tốt
225/55R17 Liên hệ để được giá tốt
225/55R17 Liên hệ để được giá tốt
225/60R17 Liên hệ để được giá tốt
225/65R17 Liên hệ để được giá tốt
225/65R17 Liên hệ để được giá tốt
235/45R17 Liên hệ để được giá tốt
235/55R17 Liên hệ để được giá tốt
235/60R17 Liên hệ để được giá tốt
235/60R17 Liên hệ để được giá tốt
235/60R17 Liên hệ để được giá tốt
235/65R17 Liên hệ để được giá tốt
235/65R17 Liên hệ để được giá tốt
235/65R17 Liên hệ để được giá tốt
245/40R17 Liên hệ để được giá tốt
245/45R17 Liên hệ để được giá tốt
245/65R17 Liên hệ để được giá tốt
245/65R17 Liên hệ để được giá tốt
245/65R17 Liên hệ để được giá tốt
255/65R17 Liên hệ để được giá tốt
255/65R17 Liên hệ để được giá tốt
265/65R17 Liên hệ để được giá tốt
265/65R17 Liên hệ để được giá tốt
265/65R17 Liên hệ để được giá tốt
275/65R17 Liên hệ để được giá tốt
285/65R17 Liên hệ để được giá tốt
285/70R17 Liên hệ để được giá tốt
215/45R18 Liên hệ để được giá tốt
225/40R18 Liên hệ để được giá tốt
225/45R18 Liên hệ để được giá tốt
225/55R18 Liên hệ để được giá tốt
225/55R18 Liên hệ để được giá tốt
225/60R18 Liên hệ để được giá tốt
225/60R18 Liên hệ để được giá tốt
235/40R18 Liên hệ để được giá tốt
235/45R18 Liên hệ để được giá tốt
235/50R18 Liên hệ để được giá tốt
235/55R18 Liên hệ để được giá tốt
235/60R18 Liên hệ để được giá tốt
235/60R18 Liên hệ để được giá tốt
245/40R18 Liên hệ để được giá tốt
245/60R18 Liên hệ để được giá tốt
245/60R18 Liên hệ để được giá tốt
255/55R18 Liên hệ để được giá tốt
255/60R18 Liên hệ để được giá tốt
255/60R18 Liên hệ để được giá tốt
265/60R18 Liên hệ để được giá tốt
275/60R18 Liên hệ để được giá tốt
275/70R18 Liên hệ để được giá tốt
225/35R19 Liên hệ để được giá tốt
225/40R19 Liên hệ để được giá tốt
225/45R19 Liên hệ để được giá tốt
235/55R19 Liên hệ để được giá tốt
245/40R19 Liên hệ để được giá tốt
245/55R19 Liên hệ để được giá tốt
255/50R19 Liên hệ để được giá tốt
245/50R20 Liên hệ để được giá tốt
255/50R20 Liên hệ để được giá tốt
265/50R20 Liên hệ để được giá tốt
275/40R20 Liên hệ để được giá tốt
275/55R20 Liên hệ để được giá tốt
315/35R20 Liên hệ để được giá tốt
285/55R20 Liên hệ để được giá tốt

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.

2. Các dòng sản phẩm lốp ô tô Leao

Đối với dòng lốp dành cho xe chở hàng và xe khách, Leao có đến 50 mã sản phẩm để tung ra thị trường. Trong đó, một số loại lốp nổi bật có thể kể đến như:

A908: A908 là loại lốp điển hình của Leao phù hợp với tất cả các loại xe tải chạy trên đường cao tốc với các trọng lượng khác nhau, giúp xe di chuyển tốt trong mọi điều kiện, kể cả điều kiện thời tiết xấu.

A908 phù hợp với tất cả loại xe A908 phù hợp với tất cả loại xe

ADL831: Sở hữu thiết kế bền bỉ, ADL831 với thiết kế mô hình khối điển hình, giúp lốp xe bám đường tốt trên cả đường khô và đường ướt. Đặc biệt, ADL831 chống mài mòn tốt và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, giúp chủ xe tiết kiệm chi phí.

ADL831 giúp chủ xe tiết kiệm chi phí ADL831 giúp chủ xe tiết kiệm chi phí

ATL811: Dòng lốp này cực kỳ phù hợp với các loại xe tải chạy đường dài và đường cao tốc. ATL811 sử dụng công nghệ đặc biệt, giúp lốp được mài mòn đều và đảm bảo độ bám đường không đổi từ lúc lốp còn mới cho tới khi đã mòn.

ATL811 có độ mài mòn đều và độ bám đường tốt ATL811 có độ mài mòn đều và độ bám đường tốt

MA400: Cùng lái xe chinh phục mọi địa hình, MA400 có thành lốp vô cùng dày dặn, bảo vệ lốp khỏi những tác động bên ngoài như đá, sỏi… Bên cạnh đó, lốp sở hữu độ bám tuyệt vời M+S và 3PMSF.

MA400 sở  hữu thành lốp vô cùng dày MA400 sở  hữu thành lốp vô cùng dày

Ngoài ra, Leao còn phục vụ các loại lốp dành cho xe công nghiệp và xe tải quá cỡ (loại xe thường thấy ở trong các hầm mỏ).

3. Ưu điểm nổi bật của lốp ô tô Leao

Không quá xa lạ với giới xe việt, Leao trở thành sự lựa chọn của nhiều lái xe Việt bởi những ưu điểm vượt trội như:

Giá cực kỳ “rẻ”: Leao định vị ngay từ đầu là loại lốp RẺ nhưng có CHẤT LƯỢNG CAO, do đó, hiếm có loại lốp nào có thể cạnh tranh với Leao về độ rẻ.

Khả năng trượt nước: Trong một thử nghiệm thực tế về khả năng trượt nước, LEAO đứng thứ 3 sau Maxxis và Kumho, do đó, có thể thấy rằng thương hiệu này không hề thua kém bất kỳ “ông lớn” nào.

Khả năng xử lý đường ướt: Với thiết kế gân hoa lốp, độ bám ngang và độ cân bằng, Leao có độ bám ướt vô cùng tốt, có thể xử lý gọn gàng các khúc cua trên đường cong.

Độ an toàn: LEAO là 1 trong 20 chiếc lốp an toàn nhất thế giới vì có quãng đường phanh ngắn, xử lý tin cậy.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Leao mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Leao. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Các hạng mục bảo dưỡng cho xe Toyota sau 80.000 km

  13:36 PM 23/06/2024
  164848
  Một chiếc ô tô sử dụng theo năm tháng sẽ không tránh khỏi những hao mòn và hư hỏng phụ tùng. Chúng ta cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, kịp thời phát hiện hư hỏng, tiến hành bảo dưỡng và thay thế phụ tùng để đảm bảo tính an toàn của chiếc xe trog suốt quá trình sử dụng.
 • Phan Tuấn Anh

  Bài viết: 43

  Tìm hiểu về cửa kính chỉnh điện - khắc phục sự cố kẹt kính

  12:16 PM 23/06/2024
  87726
  Khi bạn vừa tậu một chiếc ô tô mới thì mọi hệ thống điều khiển đều hoạt động rất trơn tru, nhưng nếu chiếc xe ấy đã chinh chiến lâu năm dưới điều kiện môi trường nhiều bụi bẩn, nắng mưa thất thường dễ gây ra hư hỏng. Có thể kể đến như việc cửa sổ bị kẹt, hoạt động chập chờn hoặc không thể hoạt động rất thường hay gặp phải.
 • nguyen my khanh

  0975822377

  Bài viết: 4

  Những hãng bảo hiểm ô tô đáng cân nhắc khi mua

  14:19 PM 23/06/2024
  20825
  Bảo hiểm vật chất ô tô là một trong những hạng mục phổ biến không thể thiếu của đa số những người sở hữu một chiếc xe hơi. Đối với người lần đầu mua bảo hiểm hẳn có nhiều bỡ ngỡ và ít nhiều thiếu kinh nghiệm trong việc chọn hãng bảo hiểm ưng ý vừa túi tiền.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Những điều cần biết khi kiểm tra và sử dụng nước làm mát ô tô

  12:19 PM 23/06/2024
  141542
  Ngày nay, mọi người sử dụng xe ô tô đều quen với việc sử dụng nước làm mát động cơ (dung dịch có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ) cho chiếc xe của mình. Tuy nhiên sử dụng loại nước này thế nào cho đúng và cần lưu ý điều gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua các bài viết sau.
 • Mr. Kim - KIA LÂM ĐỒNG

  0938809036

  Bài viết: 57

  Kinh nghiệm xử lý khi động cơ xe ô tô quá nóng (đồng hồ nhiệt tăng cao)

  01:24 AM 17/06/2024
  134645
  Động cơ xe nóng có thể do thiếu nước làm mát hoặc bị rò rỉ nhưng vẫn có thể kiểm soát tình hình bằng những kỹ năng đơn giản.
 • Believe

  Bài viết: 2482

  Chọn mua bảo hiểm ô tô: Mức phí bảo hiểm xe ô tô, phạm vi bồi thường & kinh nghiệm sử dụng

  02:07 AM 17/06/2024
  13861
  Có rất nhiều loại bảo hiểm ô tô nhưng với tiêu chí tiết kiệm và hiệu quả, chủ xe cần biết đâu là gói phù hợp và cần thiết nhất đối với mình? Vậy có những loại bảo hiểm ô tô nào? Nên tham gia gói bảo hiểm nào? Phí bảo hiểm xe ô tô là bao nhiêu?
 • Sơn Vinh

  Bài viết: 176

  Các lỗi thường gặp trên Honda CR-V

  01:22 AM 17/06/2024
  41311
  Thời gian vừa qua, người dùng Honda CR-V liên tục gặp những sự cố khác nhau. Tuy nhiên Honda CR-V vẫn đạt doanh số khá cao. Vậy các lỗi thường gặp trên Honda CR-V là gì và có nghiêm trọng?
 • Sơn Vinh

  Bài viết: 176

  Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn?

  01:17 AM 17/06/2024
  35789
  Đây là băn khoăn của không ít người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Thông thường các chủ xe ô tô sẽ phó mặc cho các trung tâm dịch vụ chính hãng vì lo ngại đến các vấn đề về bảo hành. Tuy nhiên đây chưa hẳn là giải pháp hoàn hảo.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Cách điều chỉnh đèn pha cho xe ô tô

  01:10 AM 17/06/2024
  102406
  Đèn pha là bộ phận không thể thiếu với một chiếc xe ô tô, nó giúp tài xế có tầm quan sát rộng và rõ ràng hơn khi lái xe vào ban đêm. Bài viết sẽ giúp bạn nắm được cách điều chỉnh đèn pha của một chiếc ô tô.
 • Hữu Đô Nguyễn

  0945979600

  Bài viết: 226

  Những vấn đề thường gặp ở hệ thống đánh lửa điện tử trên ô tô và cách khắc phục

  01:14 AM 17/06/2024
  141641
  Hệ thống đánh lửa là bộ phận quan trọng của động cơ, nó cùng với các hệ thống khác kết hợp ...